Tinos photoalbum

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

Η Πανελλήνια και Πανορθόδοξη διάσταση του Ιερού Προσκυνήματος έχει συνδεθεί άμεσα από την εποχή της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας και με ένα εκτεταμένο και πολυσχιδές Εθνικό και Θρησκευτικό Έργο

Η Παναγία η Ευαγγελίστρια, η Παναγία η Μεγαλόχαρη, η Παναγία της Τήνου ήταν και είναι πάντα για τον Ελληνικό λαό η ελπίδα για σωτηρία του Έθνους, η ελπίδα για προσωπική σωτηρία, η παρηγοριά, η αγάπη, το θαύμα.

    Οι Τήνιοι, που από την εποχή της Ευρέσεως έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του θαύματος, θεώρησαν καθήκον τους και μέσω της χρηστής Διοικήσεως του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. να υπηρετήσουν την Πίστη μας και την Ελληνική Πατρίδα.

Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας επίγνωση ότι εκπροσωπεί τους απανταχού Τηνίους στη Διοίκηση και διαχείριση των πόρων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, εκπληρώνει και φέτος μια πατροπαράδοτη υποχρέωση.

Η υποχρέωση αυτή είναι βέβαια η ανακοίνωση δια του εκπροσώπου της Επιτροπής του απολογισμού και των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας εντός του Ιερού Ναού αμέσως πριν από την έναρξη του Μεγάλου Εσπερινού.

   Κατωτέρω παρατίθεται αναλυτικός απολογισμός των εσόδων και των δαπανών του Ιερού Ιδρύματος.

Α. Ως προς τα έσοδα. Κατά το 2007 τα τακτικά έσοδα του Ιερού Ιδρύματος διαμορφώθηκαν στο ύψος των 5.550.000 ευρώ έναντι 5.947.000 του 2006. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι εισπράξεις των παγκαριών,  από πωλήσεις λαδιού,  εντύπων, από ευρωποίηση ξένων χάρτινων νομισμάτων και επιταγών, από ενοίκια ακινήτων, από τόκους, από εκποίηση τιμαλφών αντικειμένων, από ιεροτελεστίες από δωρεές και κληροδοσίες. Περιλαμβάνονται επίσης έσοδα αντικριζόμενα από αντίστοιχες δαπάνες ,εισφορές υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων, Φόροι κλπ , οι εισφορές του Ν. 103/75 (αποθεματικό για το εφάπαξ των υπαλλήλων) και ποσό 202.400 ευρώ από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (κληροδότημα Καλαφάτη).Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα του 2006 περιελάμβαναν ποσό 1.325.000 ευρώ από την εκποίηση του ακινήτου Άλσους 3 Γλυφάδα.
Τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων θα υπολογισθούν οι εισφορές υπέρ των διαφόρων οργανισμών  διαμορφώθηκαν στο ύψος των 4.479.635 ευρώ.

Β. Ως προς τα έξοδα. Το συνολικό  ύψος των δαπανών του Ιερού Ιδρύματος ανήλθε κατά την χρήση 2007 (31.12.2007) σε 5.291.900 ευρώ
Πιο αναλυτικά οι δαπάνες έχουν ως εξής:

 

Α΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

822.530 ευρώ διατέθηκαν για τη μισθοδοσία 46 μονίμων υπαλλήλων, και ενός  μηχανικού του Ιδρύματος.
272.000 ευρώ διατέθηκαν για μισθοδοσία 58 εκτάκτων επιμελητών και εργατών που προσελήφθησαν επί 6μηνο για τις εποχιακές ανάγκες του Ιδρύματος κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για αποζημίωση πρόσθετων εφημερίων και εξομολόγων.
238.000 ευρώ περίπου δαπανήθηκαν ως εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ ,ΤΕΑΔΥ και ΤΣΜΕΔΕ για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό.
37.150 ευρώ για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. Είναι γνωστό σε όλους ότι το Π.Ι.Ι.Ε. λειτουργεί σε 24ωρη βάση
125.000 ευρώ για αμοιβή των 49 μελών της Φιλαρμονικής του Ιερού Ιδρύματος.
16.900 ευρώ για αμοιβές δικηγόρων που διεκπεραίωσαν διάφορες υποθέσεις του Ιερού Ιδρύματος (εκκαθάριση κληροδοτημάτων και μισθώσεων ακινήτων, υπογραφή συμβολαίων, εκτιμήσεις ακινήτων & οικοπέδων, παραστάσεις στα δικαστήρια κ.λ.π.)
1.400 ευρώ για αμοιβές μηχανικών για εκπονήσεις μελετών και επιβλέψεις έργων (Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου Βροντάδου)
2.100 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση υπαλλήλων.
15.860 ευρώ για μεταφορικά έξοδα. Περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης  επισήμων και λοιπών προσκεκλημένων κατά τις πανηγύρεις, έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων κατά τις εορτές του Ιδρύματος, μεταφορές υλικών, εμπορευμάτων κ. λ. π.
17.360 ευρώ για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και τηλεγραφικά έξοδα. 
28.600 ευρώ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμού του Ιερού Ναού και Ιδρύματος, (η δαπάνη είναι σημαντική γιατί περιλαμβάνεται σε αυτήν και η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και του Ραδιοφωνικού Σταθμού)
109.000 ευρώ για έξοδα εορτών (έξοδα δεξιώσεων επισήμων, προμήθεια αναψυκτικών, καύση πυροτεχνημάτων).
331.000 ευρώ για υλικά και εργασίες συντήρησης του κτιριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος και των υπολοίπων κτιρίων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί,, στεγανοποίηση ταρατσών, συντήρηση σκευών, αυτοκινήτου κ.λ.π.). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαφόρων έργων όπως: α) για οικοδομικές εργασίες σε χώρους του ΠΙΙΕΤ.  β) συντήρηση & επισκευή  της βορινής όψης του ΠΙΙΕΤ . γ)διάφορες σιδηρουργικές εργασίες σε χώρους του ΠΙΙΕΤ δ) συντήρηση & επισκευή ακινήτων του ΙΙΕ στην Τήνο και στην Αθήνα ε)καλλωπισμός του πάρκου του ΠΙΙΕΤ.στ) καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών των μαρμάρων σε χώρους του συγκροτήματος, αποξήλωση μαρμάρων & επανατοποθέτηση στο δάπεδο του Ι. Ναού Εύρεσης ζ) ηλεκτρολογικές εργασίες σε χώρους του ΠΙΙΕΤ και παρεκκλησίου Αγ. Ελεούσας η) ξυλουργικές εργασίες στις αίθουσες του πάρκου και στον Ι. Ναό Εύρεσης του ΠΙΙΕΤ θ)κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινων επιγραφών σε χώρους του ΠΙΙΕΤ. ι)Επισκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο των ξενώνων του ΠΙΙΕΤ κ)συντήρηση μαρμάρινου τέμπλου και προσκυνηταρίου του Ι. Ναού Εύρεσης του ΠΙΙΕΤ.
37.230 ευρώ για την προμήθεια επίπλων και σκευών για τους χώρους του ΙΙΕ ,βιβλιοθήκη κλπ.
5.320 ευρώ για έξοδα γραφικής ύλης, διαφόρων μικροαντικειμένων γραφείων κ.λ.π.
19.200 ευρώ  για τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ και φόρου εισοδημάτων του Ιδρύματος από ακίνητα.
500 ευρώ για αξία φαρμάκων Σταθμού Α΄. Βοηθειών
19.200 ευρώ για αγορά ειδών και γενικά υλικών καθαριότητας.
5.000 ευρώ για πρόσφορα και άρτους του Ιερού Ναού.
39.000 ευρώ για εκτυπώσεις βιβλιαρίων - εικονισματίων - ημερολογίων - ιστορικών φωτογραφιών, αφισών κλπ.
15.800 ευρώ για κατασκευή ιερών αμφίων και στολών βοηθητικού προσωπικού Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
21.500 ευρώ για υγρά καύσιμα κινήσεως αυτ/του και συστήματος κλιματισμού.
26.900 ευρώ για προμήθεια πλαστικών φιαλιδίων διανομής αγιασμένου ελαίου.
97.700 ευρώ για προμήθεια νημάτων, καθαρού κηρού και λαμπάδων για τις ανάγκες των Ιερών Ναών.
5.600 ευρώ για δαπάνη εκπαίδευσης επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΠΙΙΕΤ.

 

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 81.832 ευρώ στη Δ.Ο.Υ.  Τήνου από την υποχρέωση του Ιερού Ιδρύματος 2% επί των εισπράξεων του έτους 2006.
 409.162 ευρώ στο Δήμο Τήνου για εξόφληση της εισφοράς 10% έτους 2006.
 150.000 ευρώ για την ενίσχυση των Ο.Τ.Α. νήσου Τήνου για εκτέλεση κοινωφελών έργων .
 81.832 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου - Τήνου για εξόφληση έτους 2006.
 138.500 ευρώ για την ενίσχυση των Ιερών Ναών της Τήνου και ορισμένων Ναών εκτός Τήνου.
 149.000 ευρώ για την ενίσχυση σωματείων εντός και εκτός Τήνου που εξυπηρετούν θρησκευτικούς και κοινωφελείς σκοπούς.
 250.000 ευρώ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

Διατέθηκαν επίσης από τις αποθήκες του Ιερού Ιδρύματος, σε διάφορους Ιερούς  Ναούς και κοινωφελείς οργανισμούς:

  1. Καλύμματα, υφάσματα κ.λ.π. που περιγράφονται σε γραμμάτια 46

  2. Εικόνες, σκεύη κ.λ.π. που περιγράφονται σε γραμμάτια 202.

  3. Κανδήλια τεμάχια 249 τεμ. Βάρους κιλά 66.833.

  4. Λάδι  α) σε απόρους λίτρα 2.505

                β) σε Ιερούς Ναούς λίτρα 2.858
γ) στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Τήνου λίτρα 400
δ) στη Σχολή Πανόρμου λίτρα 125
ε) στο Εκκλησιαστικό Λύκειο λίτρα 353
στ)σε εθελόντριες καθαρίστριες Ι. Ναών λίτρα 324
ζ) Γηροκομείο Ταλάντων Σύρου και φιλόπτωχες εταιρείες λίτρα 300
η) Στην Ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων Δήμου Εξωμβούργου λίτρα 100 
ι) Στον Νεανικό Επιμορφωτικό Ομιλο  Σύρου λίτρα 340.
κ) Στην ιερά Μονή Αγ.Βαρβάρας Κίνι Σύρου λίτρα 150
5.Λιβάνι κιλά σε Ιερούς Ναούς 29 κιλά.

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

176.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  «Η Μεγαλόχαρη Τήνου» για τις ανάγκες λειτουργίας της
291.450 ευρώ για χορήγηση μηνιαίων βοηθημάτων σε 290 απόρους ασθενείς ανίκανους για εργασία.
2.000 ευρώ για χορήγηση εφάπαξ γαμηλίων βοηθημάτων σε άπορα κορίτσια από το κληροδότημα Καρέλα.
109.500 ευρώ εφάπαξ βοηθήματα για νοσηλεία 118 απόρων.
3.500 ευρώ στην Ι. Μ. Κεχροβουνίου από υποχρέωση διαθήκης Βερσή.
178.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΜΕΔΕ ΤΠΟΕΚΕ, ΤΠΔΥ, (απόδοση εισφορών εργαζομένων στο ΙΙΕ).
133.630 ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο Τήνου (απόδοση κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, υπέρ ΜΤΠΥ- ΧΑΡΤ-ΟΓΑ)
27.130 ευρώ για την αντιμετώπιση δαπανών φιλοξενίας παιδιών από την  Μητρόπολη της Καισαριανής στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Λυκείου Τήνου .
15.000 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου για τον παιδικό σταθμό Ι. Μονής Αγ. Βαρβάρας Σύρου.
12.000 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου για το τριήμερο ιερατικό συνέδριο από 18.9.07-20.9.07.
4.000 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου για ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Μητρόπολης.
10.000 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για την ενίσχυση των πυροπαθών κατοίκων της περιοχής.
220.000 ευρώ σε 110 πυρόπληκτες οικογένειες Ιερών Μητροπόλεων Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ευβοίας.
33.000 ευρώ στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Τήνου έκτακτη επιχορήγηση για συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίου

Δ΄. ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ

83.000 ευρώ στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για δαπάνη λειτουργίας της.
76.500 ευρώ δαπάνη για υποτροφίες 106 απόρων Τηνίων σπουδαστών Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007.
13.760 ευρώ για βραβεία επίδοσης σε 140 μαθητές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τήνου.
4.000 ευρώ για έξοδα πραγματοποίησης  μορφωτικών εκδρομών των μαθητών των κατηχητικών σχολείων και του Εκκλησιαστικού Λυκείου.
67.420 ευρώ για αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη και την έκθεση χριστιανικού βιβλίου του Ιερού Ιδρύματος, για έξοδα δημοσιεύσεων και για συνδρομές εντύπων.
30.000 ευρώ για την ενίσχυση σχολικών επιτροπών Σχολείων Τήνου.

 

Ε. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

25.300 ευρώ για προμήθεια υλικών βελτιώσεως μεγαφωνικής εγκαταστάσεως Ρ/Σ του Ι. Ιδρύματος και συστήματος ασφαλείας Ι. Ναού και συγκροτήματος.
17.900 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και για την προμήθεια συσκευών Η/Υ για την ανανέωση του μηχανογραφικού συστήματος Ι.Ι.Ε
188.600 ευρώ για αγορά δύο έργων τέχνης Ν.Λύτρα και Ν.Γύζη με δημοπρασία για τα Μουσεία του ΠΙΙΕΤ.

 

H Διοικούσα Επιτροπή είναι στη διάθεση οιουδήποτε πολίτη για διευκρίνιση αποριών οικονομικού περιεχομένου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008

Ο Προϋπολογισμός του 2008 περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

1.Πίστωση 2.525.000 ευρώ για τη δικαστική διαφορά του ΠΙΙΕΤ με την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τη συντήρηση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Σχολείου Τήνου ετών 1984-2007.
2.Πίστωση 250.000 ευρώ για τη λειτουργία του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού.
3.Πίστωση 176.000 ευρώ για τη λειτουργία του κοινωφελούς Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ»
4.Πίστωση 250.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση του συγκροτήματος και λοιπών τμημάτων του ΠΙΙΕΤ.
5.Πίστωση 600.000 ευρώ στο Δήμο Τήνου για εκτέλεση κοινωφελών έργων.
6.Πίστωση 150.000 ευρώ στους ΟΤΑ Τήνου για εκτέλεση κοινωφελών έργων.
7.Πίστωση 800.000 ευρώ για αμοιβές εκπόνησης και επίβλεψης μελετών : α) αποκατάσταση ,ανάδειξη και αξιοποίηση του συγκροτήματος β) εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθήκης ΠΙΙΕΤ.
8.Πίστωση 283.000 ευρώ σε Ιερούς Ναούς, Σχολικές Επιτροπές και Σωματεία  για κοινωφελείς σκοπούς.
9.Πίστωση 1.500.000 ευρώ για αγορά  προσοδοφόρων ακινήτων από εκποίηση μη επωφελών ακινήτων.
10.Πίστωση 300.000 ευρώ για ενίσχυση πυροπαθών και για εθνικοθρησκευτικούς σκοπούς.

11.Πίστωση 270.000 ευρώ για απόρους ανίκανους για εργασία.

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design | Links | Επικοινωνία | Χάρτης του Site | Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece